BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/140/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 listopada 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2022 rok.

Na podstawie art.18. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z   2021, poz. 1372 z póź. zm.  / Rada  Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Przytuły na 2022 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 gru 2021 11:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 311 razy