BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/135/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Przytuły

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a)ustawy  z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznając zasadność funkcjonowania regularnego przewozu osób, postanawia się zorganizować gminne autobusowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych:

1)  Przytuły – Przytuły przez Kąty;

2)  Przytuły – Przytuły przez Mroczki;

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na liniach wymienionych w § 1 na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 paź 2021 12:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 321 razy