BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XV/101 /2020 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 14 grudnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

        Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z   2020, poz. 713,  z póź. zm.  ) Rada  Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się  plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2020 15:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 517 razy