BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XV/ 100 /2020 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 14 grudnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2021 rok.

           Na podstawie art.18. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z   2020, poz. 713 z póź. zm.  / Rada  Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się  plan pracy Rady Gminy Przytuły  na 2021 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2020 15:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 497 razy