BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XV/103/2020 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 14 grudnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2021 rok.

         Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z   2020, poz. 713,  z póź. zm.  ) Rada  Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Zatwierdza się  plan pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji  na 2021 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, wniosków i petycji  .

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2020 15:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 387 razy