BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/64/2020 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 12 lutego 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów na 2020 rok.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2019, poz. 506, z póź. zm. / ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2020 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lut 2020 14:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 646 razy