BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/ 65/2020 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 12 lutego 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2019, poz. 506, z póź. zm. ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§   1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2020 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

§   2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, wniosków i petycji .

 

§   3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lut 2020 14:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 606 razy