BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 30 września 2019 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2019 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

 

1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę  - 78 727,33 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę -   78 727,33 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:


  1. Dochody budżetowe ogółem:                                   11 461 080,54 zł;                 

w tym

a) dochody bieżące - 9 776 239,54 zł.

b) dochody majątkowe - 1 684 841,00 zł.

 


  1. Wydatki budżetowe ogółem:                                    11 883 563,54 zł;                

w tym:

a) wydatki bieżące - 9 110 566,54 zł.

b) wydatki majątkowe - 2 772 997,00 zł.

 

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

 

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 lis 2019 15:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 127 razy