BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 października 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Przytuły uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy Przytuły stwierdza po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, że skarga jest niezasadna .

 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skarżącej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 lis 2019 14:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 141 razy