BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr I/2/2018 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 22 listopada 2018 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2018 roku poz. 994 z późn. zm. ) oraz § 16 Statutu Gminy Przytuły stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/96/12Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Przytuły oraz Nr XXI/141/2017, z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły i Nr XXVIII/183/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012, poz. 4138, z 2017, poz. 4544 oraz z 2018 , poz. 4312 )w wyniku tajnego głosowania, Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1

Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytuły wybiera się Radnego   Pana Modzelewskiego Sławomira .

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Ciszewski Andrzej

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2018 13:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 761 razy