BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/2/02 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 listopada 2002 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytuły.
Na podstawie art.19,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591; z 2002 roku Nr 25,poz. 220,Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984 / Rada Gminy postanawia :

§ 1
Wybrać na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytuły Pana Wicik Sławomira.

§ 2
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Gminy Przytuły

Mikucki Piotr
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1552 razy