BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XI/64/2016 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 3 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2016 rok.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm. ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 §   1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2016 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

§   2.

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów

§   3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 mar 2016 13:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1000 razy