BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII /162/14 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Przytuły.

      Na podstawie art. 383 § 1, pkt. 7 ; art. 383, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z póź. zm. ); oraz art. 24k , ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póź. zm. ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1 . Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Gminy Przytuły Pana Zygmunta, Kazimierza Wicik w okręgu wyborczym Nr 1 wskutek nie złożenia oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 24h ust. 5a, ustawy o samorządzie gminnym.

§2 . Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Łomży oraz doręczenia Radnemu Zygmuntowi, Kazimierzowi Wicik .

§3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 sty 2015 11:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1046 razy