BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Z 2015 r. poz.1058) z dniem 1 października 2015 r. zaczną obowiązywać nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł. zaś dla osoby w rodzinie 514 zł. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł. Jednocześnie przypomina się, że szczegółowe zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej określone są w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r. poz.163 z późń.zm.).

Kierownik GOPS

                                                                                               Renata Gocłowska

Data powstania: środa, 9 wrz 2015 15:36
Data opublikowania: środa, 9 wrz 2015 15:37
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1053 razy