BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

od 1 września 2015 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach informuje, że od 1 września 2015 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016.

Od 1 listopada 2015 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe, uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

1)    Zasiłek rodzinny (oraz dodatki) przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 674,00 zł,

2)    Gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zasiłek przysługuje gdy dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 764,00 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2014.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny, który nie może przekroczyć kwoty 1922 zł. netto na członka rodziny. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Na początku lipca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającą nowe zasady, dotyczące posiadania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Nowelizacja ustawy wprowadzi rozwiązanie, zgodnie z którym przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje jedynie obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń, zamiast ich utraty. Z 1 stycznia 2016 r. przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje, iż świadczenia rodzinne będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny i osoby uczącej się. Świadczenia nie będą przysługiwały, gdy ich wysokość pomniejszona o kwotę przekroczenia będzie niższa niż 20 zł.

 

 

                                                                             Kierownik GOPS

Renata Gocłowska

Data powstania: piątek, 4 wrz 2015 13:05
Data opublikowania: piątek, 4 wrz 2015 13:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1093 razy