BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)

informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Przytuły na lata 2015-2020

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu.

 

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły,                
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły w godzinach 7.30 – 15.30,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: srodowisko@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

       Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)

ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 2 września 2015 roku.

Data powstania: wtorek, 11 sie 2015 14:27
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2015 14:28
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1250 razy