BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUN

W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W WAGACH

W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W WAGACH.


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAGACH
WAGI 15, 18-423 PRZYTUŁY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUN
W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W WAGACH.


 1. 1. Przedmiot naboru:
  1. stanowisko: opiekun w punkcie przedszkolnym;
  2. miejsce wykonywania pracy: Punkt Przedszkolny w Wagach ;
  3. okres zatrudnienia: od 01 września 2012r. do 31 lipca 2013r,
  4. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie minimum średnie,
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki dzieci,
  3. komunikatywność,
  4. samodzielność,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. niekaralność.
 3. Zakres zadań do wykonania na stanowisku:
  1. współpraca z nauczycielem w sprawowaniu opieki nad dziećmi w Punkcie Przedszkolnym w Wagach,
  2. utrzymywanie czystości w punkcie przedszkolnym.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach
  6. oświadczenie o niekaralności.
     Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

      Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Wagach, Wagi 15, 18-423 Przytuły , w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

     Oferta na stanowisko pracy: opiekun w Punkcie Przedszkolnym w Wagach”

     Zgłoszenie należy składać do dnia 31 lipca 2012 roku do godz. 13.00.
Dyrektor Szkoły
(-) mgr inż. Tadeusz Grabowski

Data powstania: wtorek, 17 lip 2012 15:13
Data opublikowania: wtorek, 17 lip 2012 15:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1407 razy