BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność gospodarcza - aktualizacja zaświadczeń


     Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r Nr 251 poz. 1885) od 1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004. Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Przytuły, którzy dokonali wpisu do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie, zobowiązani są do końca 2009 roku zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.
     Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty do przetargu itp. Bezpłatnej zmiany wpisów można dokonać codziennie w Urzędzie Gminy Przytuły pok. nr 8 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2009 10:52
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2009 10:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1915 razy