BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

I N F O R M A C J A

dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Urząd Gminy Przytuły jest nieczynny dla interesantów.

Zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych dokonują komitety wyborcze oraz wyborcy. Zgłoszenia te można złożyć do urny wystawionej w wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy lub wysłać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny) najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00.

W przypadku dokonania zgłoszeń pocztą elektroniczną oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń).

W przypadku złożenia zgłoszeń do skrzynki w Urzędzie Gminy, pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

– potwierdzenie doręczenia do urzędu miasta zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)

 

Adres poczty elektronicznej:

informatyk@przytuly.powiatlomzynski.pl

Tel: 512413016

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2020 11:56
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2020 12:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 213 razy