BIP Gminy Przytuły

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie zwołania IX Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 roku ,poz. 506, z późn. zm. / 

obwieszczam  :

1. Zwołać IX Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień  19 grudnia 2019  roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie  się o godz. 10.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy  w Przytułach, ul. Lipowa  1  .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.  

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie  porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na   lata 2019 - 2022

  b)  zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

  c) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na   lata 2020-2024.                                                     

  d) uchwalenia budżetu Gminy  Przytuły na 2020 rok

7. Sprawy bieżące gminy.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Data powstania: wtorek, 10 gru 2019 12:51
Data opublikowania: wtorek, 10 gru 2019 13:01
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 82 razy