BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 - projekty grantowe

        Informacje dot. planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. (typ projektu 4).

 

 

          Szacunkowe koszty zakupu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych ( Vat na urządzenia OZE wynosi
8 %)

- kolektor słoneczny + bojler o pojemności 300 l  koszt netto ok 10.000 zł

- kolektor słoneczny + bojler o pojemności 400 l  koszt netto ok 12.000 zł

- panele fotowoltaiczne o mocy 3 kW koszt netto ok. 13000 zł

- panele fotowoltaiczne o mocy 4 kW koszt netto ok. 18000 zł

- panele fotowoltaiczne o mocy 5 kW koszt netto ok. 22000 zł

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 lis 2019 09:40
Data opublikowania: środa, 27 lis 2019 09:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 232 razy