BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 18 listopada 2019 roku
w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 roku ,poz. 506, z późn. zm. / 

obwieszczam  :

1. Zwołać VIII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień  25 listopada 2019  roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie  się o godz. 10.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy  w Przytułach, ul. Lipowa  1  .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.  

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie  porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 a)  średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku  rolnego w  2020   roku na obszarze gminy Przytuły,

 b)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 c)  stawek podatku  od środków transportowych,

 d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

 e)  zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

8. Sprawy bieżące gminy.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: czwartek, 21 lis 2019 11:28
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2019 11:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 168 razy