BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Stosownie do art. 49 i 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Przytuły

Zawiadamiam

że w postępowaniu prowadzonym na wniosek z dnia 07.10.2019 r. (data wpływu 09.10.2019 r. uzupełniony pismami z dnia 10.10.2019 r. i 23.10.2019 r.) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-240 Lublin w imieniu, której działa pełnomocnik, Pan Mariusz Kłokowski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nn 0,4kV obejmująca:

-          stację transformatorową SN/nN 15 kV,

-          sieć kablową SN 15 kV,

-          sieć napowietrzną SN 15 kV wraz ze słupami energetycznymi SN 15 kV,

-          sieć kablową nN 0,4 kV,

-          sieć napowietrzną nN 0,4 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi nN 0,4 kV,

-          złącza kablowe  nN 0,4 kV,

-          przyłącza napowietrzne nN 0,4 kV;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, gruntów rolnych i nieruchomości zabudowanych,  obejmującym działki i części działek położone w obrębie wsi Wagi gm. Przytuły o następujących numerach ewidencyjnych: 76, 59, 58, 145, 169, 170, 89, 106, 108, 111/2, 111/1, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 135/1, 135/2, 134/1, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 138/3, 140/1, 143/1, 142, 141, 118/2, 110,174/1, 174/2, 115/3, 115/5, 116/1, 116/2, 115/4, 114/1, 114/2, 113/1, 113/2, 112; zwrócono się dnia 04.11.2019 r. do:

 

  • Starosta Łomżyński ul. Szosa Zambrowska  1/27, 18-400 Łomża,
  • Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie ul. 29-go Listopada 5, 16-300 Augustów,
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

 

celem uzgodnienia, o którym mowa w art. 53 ust. ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn.zm.).

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2019 15:28
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2019 15:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 201 razy