BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

,, BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W M. WILAMOWO, GM. PRZYTUŁY”

Wójt Gminy Przytuły informuję, iż w dniu 19 kwietnia 2018r. w Białymstoku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. ,, Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wilamowo, gm. Przytuły” w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Działanie: ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wilamowo co pozwoli na znaczne podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Gminy Przytuły oraz integrację mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, i innych wydarzeń. Wybudowana świetlica zaspokoi potrzeby społeczne, kulturalne, rekreacyjne, gospodarcze.

Całkowita wartość projektu wynosi: 326 770,60 zł

Współfinansowanie UE z PROW wynosi: 207 924,00

Wkład własny Budżetu Gminy wynosi: 118 846,47 zł

Kolejnym zadaniem związanym z projektem będzie wyłonienie wykonawcy zadania w trybie ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia planowane jest w lipcu 2018r.

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2018 14:44
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2018 14:45
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1118 razy